Το σύνολο των κειμένων που διακινούνται από το Ίδρυμα προς το κοινό, είτε πρόκειται για διοικητικά έγγραφα είτε για κείμενα που ενσωματώνονται σε παραγωγές, υπόκεινται σε φιλολογική επιμέλεια. Εκπεφρασμένος στόχος του Ιδρύματος είναι, μεταξύ άλλων, η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλον τον κόσμο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιβάλλεται η μετάφραση των παραγωγών του ΙΜΕ τουλάχιστον στα αγγλικά.

Την ευθύνη της επιμέλειας και μετάφρασης έχει το Τμήμα Επιμέλειας και Μετάφρασης, που υποστηρίζεται περιστασιακά από δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

copyright © 2006 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ